Real-world Evaluation of the Costs and Causes of Fractures in patients with Diabetes Mellitus

Ph.d.-studerende Annika Kvist er forsker på projektet Real-world Evaluation of the Costs and Causes of Fractures in patients with Diabetes Mellitus. I forskningsprojektet undersøges knoglebrud og omkostningerne af disse, hos patienter med type 1- og 2-diabetes.

 

Formål med forskningsprojektet

I dag mangler man mulighed for individualiseret behandling af patienter med type 1- og 2-diabetes, for at forebygge knoglebrud. Der er nemlig endnu manglende forståelse for, hvorfor patienter med diabetes får knoglebrud hyppigere sammenlignet med resten af befolkningen.

Formålet med forskningsprojektet er at finde årsager til knoglebrud hos patienter med type 1- og 2-diabetes, samt omfanget af omkostningerne af disse knoglebrud.

 

Metode og fremgangsmåde

Projektet er baseret på dansk sundhedsdata, som indsamles på danske patienter gennem sundhedsvæsenet. Dette data bruges til beregninger og undersøgelser omkring knoglebrud hos patienterne. Der beregnes forekomst af knoglebrud opdelt mellem patienter med type 1-diabetes, patienter med type 2-diabetes og ikke-diabetikere. Dette opdeles yderligere mellem mænd og kvinder, forskellige aldersgrupper og ud fra bestemte typer af knoglebrud.

Der udføres ligeledes en undersøgelse af det økonomiske omfang af knoglebrud hos patienter med type-1 og type 2-diabetes sammenlignet med patienter uden en diabetesdiagnose. Til sidst skal der anvendes kunstig intelligens (Artificial Intelligens), herunder machine learning, for at undersøge mønstrene i risikoen for knoglebrud hos patienterne.

Første del af projektet er en undersøgelse af hyppigheden af knoglebrud hos patienter med type-1 og type-2 diabetes sammenlignet med resten af befolkningen. Anden del er en økonomiske analyse, en såkaldt cost of illness, og tredje del er mønstergenkendelse for at identificere risikofaktorerne.

Den metodiske fremgangsmåde for projektet er statistisk med epidemiologi, lægemiddel-epidemiologi (farmakoepidemiologi) og sundhedsøkonomi. Epidemiologi er en metode til at undersøge og analysere en sygdoms forekomst og betydning i en befolkning.
Lægemiddel-epidemiologi er en metode til at undersøge og analysere et lægemiddels brug og effekt i en befolkning.
Både epidemiologi og lægemiddel-epidemiologi er statistiske discipliner, hvor der anvendes sundhedsdata til at undersøge den udvalgte befolkningsgruppe. Statistikken bruges her til at undersøge forekomster men også til at undersøge sammenhænge mellem den valgte sygdom og andre sygdomme, lægemidler og generelle sundhedstilstande.

 

Status på projektet

Projektet er finansieret af the European Union´s Horizon 2020, under Marie Curie bevillingen. På nuværende tidspunkt (september 2021) er første del af projektet færdig, og anden del påbegyndes snarligt.

 

Forskningsprojektet løber fra august 2020 til ultimo juli 2023.