Undersøgelse af biomarkører som prædiktor for hjertesvigt hos patienter med type 2-diabetes uden tidligere erkendt hjertesygdom

Læge og ph.d.-studerende Steen Hyldgaard Jørgensen samt professor og overlæge Peter Leutscher er forskere på projektet Undersøgelse af biomarkører som prædiktor for hjertesvigt hos patienter med type 2-diabetes uden tidligere erkendt hjertesygdom. Projektet er finansieret af Steno Diabetes Center Nordjylland.

Formål med projektet

Patienter med type 2-diabetes har en øget risiko for at udvikle hjertesygdom. Ofte er symptomerne stumme, således at patienten ikke viser tegn på hjertekarsygdom. I tilfælde af abnorme blodprøver og undersøgelser vil det føre til yderligere udredning som vil være en fordel for patienten. Projektet skal undersøge om kombinationen af biomarkører som hs-CRP, Troponin og NT-proBNP kan anvendes som screeningsværktøjer sammen med EKG og ekkokardiografi til hurtigere diagnostik af kronisk hjertesvigt, hos patienter med T2D uden tidligere påvist iskæmisk hjertesygdom eller hjertesvigt.

På længere sigt kan det give os bedre mulighed for at skræddersy undersøgelser og opfølgningsbehov hos den enkelte patient med type 2-diabetes samt en tidligere diagnosticering af evt. Hjertekarsygdom. Ved deltagelse bidrager patienten altså til metodeudvikling, som kan være til gavn for fremtidige patienter.

Metode og fremgangsmåde

I alt 500 patienter med type 2-diabetes i alderen > 50 år, som følges i diabetesambulatoriet ved Regionshospital Nordjylland forventes inkluderet i studiet i løbet af en 1-årig periode og herefter fulgt i en 5-årig periode, forventet fra sommer 2021 til sommer 2027, således at alle deltagere er fulgt i minimum 5 år. Deltagerne får ved inklusion, og derefter årligt, målt NT-proBNP, hs-CRP, troponin, eGFR samt bestemmelse af insulinresistens og lipidprofil i forbindelse med rutineblodprøver, som tages ved ambulante besøg i diabetesambulatoriet. Deltagerne får endvidere udført fokuseret ekkokardiografi og EKG samt 6 minutters gangtest i forbindelse med inklusion og ved årligt follow-up.

Øvrige samarbejdspartnere i projektet er Center for Klinisk forskning, Afdeling for hjertemedicin og diabetes og Klinisk biokemisk afsnit, hos Regionshospitalet Nordjylland.Forskningsprojektet løber fra medio 2021 til medio 2027.