NeuroPredict

I forskningsprojektet NeuroPredict undersøges forsøgspersoner årligt for diabetisk nerveskade. Diabetisk nerveskade er en af de hyppigste senfølger til diabetes.

Forskningsprojektet er finansieret af Steno Diabetes Center Nordjylland.

 

Formål med forskningsprojektet 

Diabetes neuropati er den hyppigste senfølge til diabetes, og kan have voldsomme konsekvenser som bl.a. smerter, fodsår og amputationer. I øjeblikket eksisterer der ikke en god metode til at opdage tilstanden tidligt, hvorved individuel risikostratificering og forebyggelse aktuelt ikke er muligt. I NeuroPredict leder forskerne via højteknologiske målemetoder efter en sensitiv markør for tidlig nerveskade, således man i fremtiden kan finde begyndende nerveskade tidligt, og forhåbentligt på sigt også kan forebygge tilstanden.

 

Metode og fremgangsmåde

I NeuroPredict følger forskerne 200 forsøgspersoner med type 1 diabetes uden erkendt nerveskade årligt med et batteri af højteknologiske målemetoder. Undersøgelserne ligger så vidt muligt i forlængelse af sammedagsscreening, hvorved deltagernes transport til og fra sygehuset minimeres. Forskerne håber i løbet af studiet at kunne identificere personer med begyndende nerveskade tidligt, hvilket tillader intensiveret behandling og forhåbentligt forebyggelse af yderligere skade. 

 

Status på projektet 

Der rekrutters lige nu forsøgspersoner.

 

Forskningsprojektet løber fra 2013 til 2029. 

VEK-nummer: N-20220013