Steno Inten-CT

Nyt nationalt forskningsprojekt skanner 7.300 borgere med type 2-diabetes på tværs af Danmark. Formålet er at undersøge, om en skræddersyet diabetesbehandling kan reducere risikoen for diabetiske senfølger i form af hjertekarsygdomme. 

 

Fra venstre ses: Nicklas Højgaard Rasmussen, læge, post doc., Pernille Veiss-Pedersen, CT-Udviklingsradiograf, Lise Havbæk Troelsen, forskningssygeplejerske og Lene Holm Fruensgaard Pedersen, bioanalytiker.

Steno Inten-CT er igang i Nordjylland

I Nordjylland skal 700 patienter deltage i projektet over de næste år. Deltagerne er blevet inviteret med i forsøget i deres e-boks og skal herefter selv booke en tid. Halvdelen af deltagerne bliver randomiseret til intervention og får svar på scanningen, mens den anden halvdel er en kontrolgruppe og ikke får besked, dog vil deltageren blive informeret hvis der påvises alvorlig hjertesygdom.

Steno Inten-CT-studiet administreres af Steno Diabetes Center Aarhus. Du kan læse mere på deres side her.