Behandling af smerter og sensoriske forstyrrelser i diabetisk neuropati med hjernemodulation (NOPAIN)

I samarbejde med forskere fra Steno Diabetes Center Nordjylland er post.doc. og forsker Janusiya A. Muthulingam og ph.d.-studerende Søren Nicolai F. Hostrup fra Radiologisk Forskningscenter i gang med forskningsprojektet Behandling af smerter og sensoriske forstyrrelser i diabetisk neuropati med hjernemodulation (I daglig tale kaldes projektet NOPAIN). Her undersøges om diabetisk neuropatisk smerte kan lindres med en ny ikke-farmakologisk behandlingsform.

Formål med forskningsprojektet

Nerveskader og kroniske neuropatiske smerter kan opstå som konsekvens af diabetes og det er ofte vanskeligt at behandle smerterne. Traditionel smertebehandling med lægemidler har ofte en begrænset og utilstrækkelig effekt på smerterne og har tit uønskede bivirkninger. Derfor er der interesse for nye ikke-medicinske behandlingsmuligheder. En vigtig brik i kampen om at behandle komplekse sundhedsproblemer såsom diabetes og neuropatiske smerter, er det tværfaglige samarbejde mellem forskellige fagprofiler og afdelinger. Dette forskningsprojekt er et samarbejde mellem diabetesforskere fra Steno Diabetes Center Nordjylland, hjerneforskere fra Radiologisk Forskningscenter og smerteforskere fra Mech-Sense på Aalborg Universitetshospital samt Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Metode og fremgangsmåde

Smertebehandlingen i dette studie er baseret overfladisk hjernestimulation med svag smertefri strøm som tidligere har vist god effekt mod depression og andre kroniske smerteformer. Behandlingen er simpel, ufarlig og kun med milde bivirkninger. I forbindelse med studiet, vil deltagerne med type-1 diabetes og kroniske neuropatiske smerter blive undersøgt med MR-scanninger af hjernen og perifere sensoriske test som skal medvirke til at forstå hvordan behandlingen virker på kroppens smertesystem.

Status på projektet

Studiet er delvist finansieret af eksterne bevilliger fra Novo Nordisk Fonden og Vissing Fonden, som er blevet tildelt Radiologisk Forskningscenter. Studiet blev igangsat i August 2023, og inkluderer fortsat deltagere i studiet. Forskerne søger derfor stadig frivillige til studiet.