Find forskningsprojekter

Omdrejningspunktet for forskning i SDCN er patientcentreret forskning, der fortrinsvis adressere senfølger af diabetes. Det gælder forskning i diabetisk neuropati, diabetes og knogler, diabetisk karsygdom og diabetes hos børn og unge. Der bliver samtidigt lagt stor vægt på tværfagligt samarbejde mellem klinisk diabetesforskning og andre discipliner.