Projektportefølje

 
Få et samlet overblik over projekter og indsatser i Steno Diabetes Center Nordjylland inden for vores fem kerneområder Digital Sundhed og Diabetes, tværsektorielt samarbejde, supplerende behandlingstilbud, forskning og uddannelse og kompetenceudvikling.

 


Ansvarlig for området

Tina Archard Heide,
digitaliseringsansvarlig:

tlf. 40159708
mail: tah@rn.dk

Digital Sundhed og Diabetes

 

 • Digital Sundhed og Diabetes etablerer med Det Digitale Di@betes Hospital en strategisk og operationel ramme for digital transformation af diabetesbehandlingen.
 • Steno Diabetes Center Nordjylland og Steno Diabetes Center Aarhus arbejder sammen om projektet 'Tryg skolegang for børn med diabetes'. Projektet har fokus på understøtte trygge rammer omkring skoledagen...
 • Sten-O Stikkemester er en app som indeholder Augmented Reality (AR) teknologi, som skal hjælpe børn i alderen 3-9 år med at mestre nålestiksprocedurer, som er en uundgåelig del af diabetesbehandlingen...
 • Telemedicin handler om, at borgere ved hjælp af digitalt udstyr kan foretage målinger hjemmefra på egen hånd og sende dem til deres behandler.
 • Sten-O Starter er et nyt digital univers udviklet til opstartsforløb for børn og unge med nyopdaget diabetes.
 • En væsentlig satsning for Steno Diabetes Center Nordjylland er en database over samtlige nordjyske diabetespatienter.
 • Steno Diabetes Center Nordjylland og Steno Diabetes Center Aarhus er gået sammen i projektet 'Tryg skolegang for børn med diabetes', der skal lette hverdagen, for forældre, børn, lærere og andre ansatte...
 • Steno Diabetes Center Nordjylland har oprettet et nyt korps af diabetesassistenter, der skal hjælpe patienter på Aalborg Universitetshospital med at udnytte digital teknologi.
 • JadeCare står for Joint Action digitally-enabled, integrated, person-centered care og er et samarbejde af 45 forskellige sundhedsaktører fra 16 europæiske lande.
 • Vil du være med til at påvirke fremtidige konsultationer i ambulatoriet og give dit input til, hvad der fungerer og ikke fungerer? 


Ansvarlig for området

Hanne Ravn Larsen,
programchef:

tlf. 30294446
mail: hrl@rn.dk

Supplerende behandlingstilbud

 

 • I et endokrinologisk-nefrologisk samarbejde screenes alle patienter med diabetes i dialyseafsnittene på Nyremedicinsk Afdeling løbende for komplikationer og tilbydes afklarende og opfølgende samtaler...
 • Med tilbuddet etableres et tværfagligt ambulant udrednings- og behandlingstilbud til borgere med diabetiske komplikationer på mave-tarm kanalen (diabetisk gastroenteropati). 
 • SDCN tilbyder en sammedagspakke til diabetespatienter på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, der organiseres, så patienten i videst mulige omfang både kan få gennemført alle...
 • I et endokrinologisk-kardiologisk samarbejde på Aalborg Universitetshospital er der oprettet et supplerende behandlingstilbud til patienter med kendt eller nyopdaget diabetes, som er indlagt i kardiologisk...
 • Steno Diabetes Center Nordjylland tilbyder i samarbejde med Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital ekstra hjælp til gravide med forudgående diabetes (prægestationel diabetes...
 • I samarbejde med Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland har Steno Diabetes Center Nordjylland etableret udvidet åbningstider til børn og unge udenfor diabetesambulatoriernes almindelige...
 • Diabetes Ungeklinikken har til formål at støtte de unge i overgangen fra en børne- og ungetilværelse med diabetes til et voksenliv med diabetes. 


Ansvarlig for området

Tina Archard Heide,
digitaliseringsansvarlig:

tlf. 40159708
mail: tah@rn.dk

Tværsektorielt samarbejde

 

 • Innovationspuljen skal aktivere den lokale innovationskraft, og har fokus på, at de gode ideer opstår og bedst afprøves helt tæt på det sted, hvor problemstillingen er en del af hverdagen. 
 • Har du i din praksis en eller flere patienter med multisygdom, hvor du godt kunne ønske at få en faglig vurdering fra en eller flere sygehus specialister? 
 • Alle Fem Steno Diabetes-centre er gået sammen om en styrket forebyggende indsats målrettet mænd. 
 • Projektets formål er, gennem en tidlig indsats på arbejdspladser, at bidrage til at bremse den stigende udvikling af type 2-diabetes. Projektet udvikles i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, Rebild...
 • Steno Diabetes Center Nordjylland og Steno Diabetes Center Aarhus arbejder sammen om projektet 'Tryg skolegang for børn med diabetes'. Projektet har fokus på understøtte trygge rammer omkring skoledagen...
 • Målet er at blive klogere på diabetespopulationen i regionens 11 kommuner. Gennem data skabes der et afsæt for projektsamarbejder i kommunerne.


Ansvarlig for området

Mette Braad,
programleder:

tlf. 92439351
mail: m.braad@rn.dk

Uddannelse og kompetenceudvikling

 • I Steno Diabetes Center Nordjylland ønsker vi at inspirere nordjyder med diabetes og deres pårørende med spændende webinarer og faglige oplæg om diabetes, der kan styrke deres liv med diabetes.
 • Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder for at løfte efter- og videreuddannelsesindsatsen for ansatte på regionens hospitaler, sygehuse og bosteder, så vi kan sikre ensartet høj kvalitet på diabetesområdet...
 • I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi målrettet på at få den nyeste viden om diabetes ud til personale i de 11 nordjyske kommuner, som i dagligdagen møder, behandler og plejer borgere med...
 • SDCN ønsker at være med til at styrke viden om type 2-diabetes og senkomplikationer hos alment praktiserende læger og klinikpersonale samt til andre praksisydere, herunder både læger og personale i...
 • Steno Diabetes Center Nordjylland samarbejder med de fire andre danske Steno Diabetes Centre om at drive webportalen Videncenter for Diabetes. Her kan du finde viden om diabetes, værktøjer samt gode...
 • På Helbredsprofilen.dk deles en række letforståelige diabetesfilm om bl.a. hverdagslivet med diabetes og håndtering af sygdommen. Filmene produceres i et samarbejde mellem de danske Steno Diabetes Centre...
 • Podcasten ”Diabetesforskerne” er initieret af Steno Diabetes Center Nordjylland og udvikles i et samarbejde med de fire øvrige Steno Diabetes Centre. Formålet med podcasten er at skabe en større viden...
 • I SDCN har vi fokus på at bidrage til uddannelsen af studerende inden for medicin, sygepleje, sundhedsteknologi samt andre relevante fagområder.


Ansvarlig for området

Peter Vestergaard,
forskningsansvarlig:

mail: p.vestergaard@rn.dk

Forskning

 

 • ADAPT-T2D står for Adherence through cloud-based Personalised Treatment for Type 2-Diabetes og er et forskningsprojekt hos SDCN, hvor seniorforsker Morten Hasselstrøm Jensen og forskere Stine Hanggaard...
 • Ph.d.-studerende Camilla Thomsen er med i forskningsprojektet Udvikling af beslutningsstøtte til estimering af insulindosis til patienter med 2-diabetes. Med projektet ønsker man at udvikle et effektivt...
 • Ph.d.-studerende Carsten Wridt Stoltenberg er i gang med at undersøge, om man kan udvikle et beslutningsværktøj, der kan understøtte sundhedspersonale, når de skal revurdere behandlingsforløb af patienter...
 • Postdoc Anne-Marie Wegeberg og ph.d.-studerende Johan Røikjer har sat en stor spørgeskemaundersøgelse i Region Nordjylland i gang, der skal kortlægge udbredelsen af nerveskader forårsaget af diabetes...
 • Læge og ph.d.-studerende Nicklas H. Rasmussen undersøger faldrisiko hos patienter med diabetes, heriblandt, hvordan senkomplikationer til sygdommen som nedsat syn, føleforstyrrelser og hjerterytmeforstyrrelser...
 • Læge og ph.d.-studerende Rikke Viggers er i samarbejde med Steno Diabetes Center Århus i gang med forskningsprojektet Diabone2. Projektet undersøger effekten af behandling af knogleskørhed eller nedsat...